Yıkım
Yıkım
Yıkım
ENKAZ KALDIRMA
Yıkımsan Mühendislik, yıkım sonrası enkaz kaldırma, deprem enkazını kaldırma, kentsel dönüşüm enkazını kaldırma, tadilat sonrası ortaya çıkan enkazı kaldırma işlerini modern araçlarıyla çevreye saygı kriterleri ve güvenlik tedbirlerini esas alarak kamyonlara yükler. Yasal tonaj miktarı göz önünde bulundurularak yükleme yapar ve ilgili belediye ve çevre biriminin uygun gördüğü döküm alanına sevkiyatını sağlar.