TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi ile Genel Müdürlüğümüz arasında imzalanan protokol çerçevesinde yürütülen “İnşaat ve Yıkıntı Atıklarından Geri Kazanılan Ürünlerin Kullanım Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi” kapsamında İSFALT A.Ş (İstanbul Asfalt Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.) tarafından Mavigöl Caddesi, Erciyes Sokak’ta ( Arnavutköy-İSTANBUL) üretilen yolun performans izleme sonuçlarının değerlendirilmesi için 04.06.2015 tarihinde İSFALT A.Ş Genel Müdürlük binasında (Selimiye Üsküdar/İstanbul)bir toplantı organize edilmiştir.
Toplantıda, İSFALT A.Ş proje grubu tarafından “Yol Performans İzleme” çalışmaları hakkında bilgi verilmiş ve hazırlanacak “ek rapor” içeriği ele alınmıştır. Daha sonra yol performans izleme çalışmalarının gerektirdiği deneyler için örnek alınmış ve gözlemsel incelemelerde bulunulmuştur.
Yolda numune alınırken yapılan gözlemsel incelemede yolda çatlak, yarık, çökme gibi deformasyon ve olumsuzluk gözlenmemiştir.
Üretilen yolun kış mevsim koşulları da dahil genel performansının izlenebilmesi amacıyla protokol süresi 6 ay uzatılarak 30.06.2015 tarihine kadar uzatılmıştı. Bu süre zarfında “örnek yol”,  başta hafriyat kamyonları olmak üzere ağır tonajlı araçların trafiğine maruz kalmıştır.